วันอังคาร, กันยายน 25, 2018
หน้าที่หลักของ Web Designer นั้นจะต้องตกแต่งเวปไชต์ที่ทำให้ เกิดความพึงพอใจ และ ความสะดวกของผู้ใช้บริการเวปไชต์ โดย ผู้เชี่ยวชาญได้ทำเป็น infographic ขึ้นมา โดยสรุปมาตามข้อดังนี้ Flat Design กำลังครองใจ  flat design> ก็คือ การออกแบบทุกอย่างให้ดูแบนราบ โดยจะลดการใช้อะไรก็ตาม ที่จะทำให้ดูมีมิติออกไป ไม่ว่าจะเป็น การให้แสงและเงา การใส่พื้นผิวให้กับวัตถุ การไล่สี รวมไปถึงสิ่งอื่นๆ ที่จะทำให้วัตถุนั้นลอยออกมา ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า flat design ต้องการให้ users โฟกัสไปที่ตัว content จริงๆ มากกว่าที่จะไปสนใจสิ่งอื่นๆ ความท้าทายของการใช้ flat design ก็คือ...
- Advertisement -

Recent Posts